Tillsammans ser vi till att barn och unga får rätt till en trygg uppväxt.

Trygga Barnen stöttar barn och unga 7-25 år som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Vår vision är att alla barn får det stöd och den trygghet de har rätt till. Vi som jobbar i Trygga Barnens stödverksamhet har egna erfarenheter av att vara anhörig till någon med missbruk och psykisk ohälsa.

Som månadsgivare bidrar du med pengar varje månad via autogiro. Tack vare ditt regelbundna stöd kan vi arbeta långsiktigt och bygga en stabil verksamhet.  För att bli månadsgivare måste du vara över 18 år.

Instruktioner

1. Snabbt & enkelt med BankID!
Fyll i denna blankett och signera direkt med BankID i datorn eller i din smartphone.

2. Skriv ut och posta!
Skriv ut och fyll i denna autogiroblankett och posta den till oss. Se adress i sidfoten.

Om du vet eller misstänker att ett barn far illa.

Barn som far illa ska få hjälp så fort som möjligt. Alla rekommenderas att anmäla misstankar om att barn far illa. Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Gör något av dessa steg:

  • Om du är orolig att ett barn far illa ska du göra en orosanmälan* (anonymt om du vill) till socialtjänsten i din kommun.
  • Vid akut oro, ring alltid 112 polisen. Då kopplas även socialtjänsten in.
  • Om du känner dig osäker på vad du ska göra, kontakta oss via mail eller telefon så hjälper vi dig.

Är du orolig för ett barn?

Du anmäler inte vårdnadshavaren, utan du anmäler din oro för hur barnet har det. Det är sedan upp till socialtjänsten att utreda och avgöra om barnet eller familjen behöver stöd. Berätta för barnet att du överväger att göra en orosanmälan och vad som kommer hända så att det inte känns som att du agerar över barnets huvud. Fortsätt att finnas där för barnet även efter anmälan. Läs mer om orosanmälan på Socialstyrelsens hemsida.

Innehållsfriskrivning

Stiftelsen Trygga Barnen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor. Personerna på bilderna har inget samband med missbruk eller Trygga Barnen.
© Copyright Trygga Barnen 2020