Barndom utan baksmälla

Enligt Centralförbundet för alkohol och narkotika har drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 stycken, någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn.

Initiativet Barndom utan baksmälla syftar till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande. Initiativet är ett samarbete mellan Systembolaget och barnrättsorganisationerna Trygga Barnen, Bris, Maskrosbarn, och World Childhood Foundation.

Tillsammans i initiativet har vi bland annat tagit fram guiden ”Avgörande ögonblick” som innehåller råd för hur du som vuxen kan göra skillnad. Råden utgår från barns berättelser om vad de önskat att vuxna gjort för dem. Guiden finns även i ytterligare en version som är riktad till ledare och andra vuxna i idrotts- och föreningslivet. För att ladda ner guiderna se nedan:

Genom initiativet har även Trygga Barnen tagit fram en utbildning riktad till ledare och andra vuxna i idrotts- och föreningslivet.

Här kommer några röster från de som deltagit på utbildningen.

Anja, grundare Mamma United

Hur ser ni på er roll och möjlighet att göra skillnad för barn och unga i er närhet?

”Genom Mamma United stärker vi mammans roll och hur hon kan påverka sin och sina barns hälsa och möjlighet att påverka sitt liv. Genom Mamma United stärker vi kvinnans egenmakt och ger henne konkreta verktyg hur hon kan påverka, men kvinnorna får också kunskap om hur samhället fungerar och vilka möjligheter, skyldigheter och rättigheter hon har.”

Varför tycker ni att det är viktigt att vuxna har koll på hur vuxna kan agera vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa av vuxnas alkoholkonsumtion/missbruk?

”Om vi kan bidra till att ett eller fler barn får möjlighet att växa upp i familjer där de kan vara trygga och mår bra så har vi lyckats. Det är viktigt att alla vuxna runt barn kan agera om de ser att ett barn far illa. Många gånger saknas kunskap om vad man ska göra och vi vill gärna hjälpa till att sprida den informationen i Mamma United.”

Föreläsning och utbildning för ledare i idrotts- och föreningslivet

Den här föreläsningen ger dig som ledare i idrotts- och föreningslivet kunskap om hur du kan upptäcka och agera när du misstänker eller vet att ett barn far illa av missbruk i hemmet.
Vårt mål är att bidra till fler trygga ledare, barn och unga i er verksamhet.
Efter genomförd utbildning ges verksamheten och de ledare som gått utbildningen diplom, där innehållet i utbildningen beskrivs.

Innehåll

• Förekomst och barnens egna röster – hur många barn far illa av missbruk i hemmet? Vad har vuxna betytt i deras liv?

• Fritidens och ledarens betydelse – så utvecklas välmående och motståndskraft hos barn som far illa

• Agera och göra skillnad – konkreta tips och råd framtagna av barnrättsorganisationer

Utbildningen kan hållas både fysiskt och digitalt. 

Digital utbildning

Vi har även tagit fram en kortare gratis digital utbildning riktade till ledare och andra vuxna i idrotts- och föreningslivet. 

Är du orolig för ett barn?

Du anmäler inte vårdnadshavaren, utan du anmäler din oro för hur barnet har det. Det är sedan upp till socialtjänsten att utreda och avgöra om barnet eller familjen behöver stöd. Berätta för barnet att du överväger att göra en orosanmälan och vad som kommer hända så att det inte känns som att du agerar över barnets huvud. Fortsätt att finnas där för barnet även efter anmälan. Läs mer om orosanmälan på Socialstyrelsens hemsida.

Innehållsfriskrivning

Stiftelsen Trygga Barnen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor. Personerna på bilderna har inget samband med missbruk eller Trygga Barnen.
© Copyright Trygga Barnen 2020