Digital utbildning för ledare och andra viktiga vuxna i idrotts- och föreningslivet

Trygga Barnen har inom ramen för initiativet Barndom utan baksmälla tagit fram en kortare digital utbildning riktad till ledare och andra viktiga vuxna i idrotts– och föreningslivet.

Barn och unga med meningsfull fritid mår bättre både fysiskt och psykisk jämfört med andra i samma ålder. Tyvärr har inte alla samma förutsättningar för att kunna ha en meningsfull fritid.

Idag far 320 000 barn i Sverige illa av en vuxens alkoholkonsumtion och mindre än 2% nås av kommuns stödinsatser. Syftet med utbildningen är att ge ledare och andra viktiga vuxna mod att våga agera och konkreta råd på hur man kan agera om man misstänker att ett barn far illa av en vuxens alkoholkonsumtion.