Vill du bli en tryggare idrottsledare?

Vi på Trygga Barnen har inom ramen för initiativet Barndom utan
baksmälla tagit fram en kortare gratis digital utbildning riktad till dig som är ledare eller annan viktig vuxen i idrotts– och föreningslivet.

Enligt Centralförbundet för alkohol och narkotika växer vart femte barn i Sverige upp i en vardag präglad av en vuxens alkoholkonsumtion. Det är bevisat att barn och unga som har en meningsfull fritid mår bättre både fysiskt och psykisk jämfört med andra i samma ålder. Tyvärr har inte alla samma förutsättningar för att kunna uppleva just detta. Syftet med utbildningen vi har tagit fram är att ge dig som ledare eller annan viktig vuxen mod att våga agera och ge konkreta råd på hur du kan agera om du misstänker att ett barn far illa av en vuxens alkoholkonsumtion.

  • Initiativet Barndom utan baksmälla syftar till att göra skillnad för barn som far illa av vuxnas drickande. Initiativet är ett samarbete mellan Systembolaget och barnrättsorganisationerna Trygga Barnen, Bris, Maskrosbarn och World Childhood Foundation.
  • Tillsammans inom initiativet har vi tagit fram en guide som innehåller råd för hur du som vuxen enkelt kan göra skillnad för barn som far illa av en vuxens alkoholkonsumtion.  
  • Läs mer här om vårt viktiga arbete med att hjälp barn och unga som växer upp i en familj med missbruk.