Våra stöd

Trygga Barnen erbjuder stödchatt via Snapchat. Vi erbjuder även gruppträffar, enskilda samtal och aktiviteter i Stockholm. 

Vi finns runt om i hela landet via våra lokala hjältar. De arbetar med informationsspridning och uppsökande arbete. Hjälten fungerar som en länk mellan barnen och stödet i den kommun som hjälten verkar i. Barn och unga kan höra av sig till hjälten via Instagram. 

För att barn och unga ska hitta till oss och till våra aktiviteter behöver vi synas och finnas där barnen finns. Det gör vi bland annat genom våra lokala hjältar, genom att föreläsa på skolor och berätta om våra egna bakgrunder, som barn i liknande situationer kan relatera till. Genom att synas i skolor kan vi också fånga upp barn och unga som behöver stöd gällande en vän. Vi erbjuder även föreläsningar vuxna.

Trygga Grupper

Trygga Grupper är självhjälpsgrupper som leds av trygga personer som själva växt upp i en familj med missbruk men som idag mår bra. Gruppen träffas en gång i veckan och utgår från ett tema vid varje träff. Exempel på teman kan vara: familj, känslor eller självkänsla. Grupperna är en mötesplats för dig där du träffar andra i samma ålder som har en liknande situation hemma och där du får dela, lyssna och lära dig mer – men även knyta nya vänskapsband.

Tryggt Häng

Tryggt Häng är en stund för att umgås och hänga tillsammans med trygga och närvarande vuxna och andra unga i din ålder. Det är kostnadsfria och åldersindelade aktiviteter, häng och workshops som löper under hela året. Det är en öppen mötesplats där du får möjlighet att göra något kreativt, roligt, prata med en vuxen eller bara få vara dig själv på en trygg plats. Våra trygga häng är ett ypperligt tillfälle att testa på vår verksamhet då det är varmt välkommet att ta med kompisar upp till 25 år. Under Tryggt Häng har vi även helt kostnadsfria lovaktiviteter under alla skollov. Vi vet att loven kan vara extra tuffa för barn och unga som växer upp i en dysfunktionell familj och bokar därför in extra roliga aktiviteter under loven. Det kan vara allt från klättring, go-cart, frukostbuffé och biovisning i en egen biograf. För att få anmälningslänken till nästa aktuella skollov mejla kontakt@tryggabarnen.org. Håll dig uppdaterad på Trygga Barnens Instagram för mer information eller skicka ett mejl till kontakt@tryggabarnen.org för aktuellt schema.

Trygg Hand

Trygg Hand innebär att du matchas med en trygg vuxen som själv har erfarenhet av en stökig uppväxt men som idag mår bra. Trygg Hand ger dig egen tid med en vuxen som bryr sig om, lyssnar och är närvarande under 10-15 träffar där ni samtidigt kan hitta på saker som du tycker är roligt. Ni matchas utifrån ditt behov, dina intressen och vart i Stockholm ni bor där ni sedan tillsammans hittar på aktiviteter men även sätter upp konkreta mål att jobba mot. Exempel på mål kan vara: att jobba på sin självkänsla, att få stöd på möten med socialtjänsten, få hjälp att plugga eller att lära sig sätta gränser.

Trygga Högtider

Vi vet att högtider såsom midsommar och jul är ofta extra jobbiga om du växer upp i en familj där någon har problem med missbruk. Därför ordnar vi ett alternativ till jul och midsommar ett par dagar innan den riktiga högtiden. Våra trygga högtider anordnas i både Stockholm och Göteborg. Du får ta med dig en vän eller någon från familjen och vi firar högtiden med allt vad det innebär.

”Trygga Barnen har gett mig stöd och fått mig att känna mig mindre ensam. Gruppen har fått mig att inse att jag är värd mer än skiten som jag har stått ut med. Jag har mått mycket mycket bättre genom att prata om mina problem. Ingen dömer mig här.”

-Ungdom i stödgrupp 15 år. 

Vi föreläser för barn, ungdomar och även för vuxna.  

Våra föreläsningar anpassas utifrån den målgrupp vi föreläser för och efter varje uppdragsgivares behov och önskemål.

I våra föreläsningar riktade till barn och unga är målet att de barn som identifierar sig med våra berättelser, ska förstå att de inte är ensamma och våga be om hjälp.

När våra föreläsare använder sig av sina egna erfarenheter av hur det är att växa upp med missbruk upplever vi att fler barn och unga inte känner sig ensamma i sin situation.

Vi vet att det ofta är avgörande att höra en vuxen berätta sin berättelse om att växa upp i missbruksmiljö för att våga ta det där första steget till att söka stöd och få hjälp själv.

Våra föreläsningar för barn och unga riktar sig till barn från 6år och uppåt. 

Elevföreläsningar

  • Skolklasser i låg-, mellan- och högstadiet
  • Gymnasieklasser
  • Fritidsgårdar
  • Lägerverksamhet
  • Organisationer & föreningar

” Mycket berörande och en känsla av acceptans vad man än har gått igenom”

Gymnasie-elev
” Blev väldigt rörd och hjälpte mycket”
Gymnasie-elev

Föreläsningar för vuxna

I våra föreläsningar riktade till vuxna är det främsta målet att ge kunskap och förståelse för att kunna och våga se, fånga upp och bemöta barn och ungdomar i deras närhet som lever i hem med missbruksproblematik. 

Vi föreläser för:

  • Skolpersonal 
  • Ledare på fritidsgårdar
  • Lägerverksamhet 
  • Lägerverksamhet
  • Organisationer & föreninga

Digital utbildning för idrotts- och föreningslivet

Vi har tagit fram en kortare gratis digital utbildning riktade till ledare och andra vuxna i idrotts- och föreningslivet. 

Vårt påverkansarbete

Trygga Barnen har sedan starten 2010 arbetet med att lyfta barnets röst i samhällsdebatten. Detta gör vi bland annat genom att medverka i media, paneldebatter samt genom att hålla föreläsningar och workshops för de som arbetar med att möta barn i sin vardag. Vi skriver även debattartiklar och samverkar med andra organisationer för att barn till missbrukare ska uppmärksammas och prioriteras i politikernas arbete.

Vill du uppmärksamma oss i en podd, media eller boka en föreläsning? Fyll i formuläret nedan eller ring 070 477 79 10

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Namn
Förfrågan

Är du orolig för ett barn?

Du anmäler inte vårdnadshavaren, utan du anmäler din oro för hur barnet har det. Det är sedan upp till socialtjänsten att utreda och avgöra om barnet eller familjen behöver stöd. Berätta för barnet att du överväger att göra en orosanmälan och vad som kommer hända så att det inte känns som att du agerar över barnets huvud. Fortsätt att finnas där för barnet även efter anmälan. Läs mer om orosanmälan på Socialstyrelsens hemsida.

Innehållsfriskrivning

Stiftelsen Trygga Barnen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor. Personerna på bilderna har inget samband med missbruk eller Trygga Barnen.
© Copyright Trygga Barnen 2020