Tack till alla som bidrar!

Trygga helg och lovaktivitieter

Tryggt Häng är en stund för att umgås och hänga tillsammans med trygga och närvarande vuxna. Här möts barn med samma erfarenheter i åldrarna 7-25 år. Tillsammans hittar vi på olika aktiviteter under året, både på eftermiddagar på veckodagar, helger och lov. Aktiviteterna är utifrån barn och ungas önskemål och det kan vara filmkvällar, tacohäng på fredagar eller att gå på en Idolfredagsfinal.
Workshops arrangerar vi minst 10 ggr per år för dig som är mellan 14-25 år. Vi bjuder in intressanta föreläsare eller går på en pjäs på ex. temat psykisk ohälsa.

Innehållsfriskrivning

Stiftelsen Trygga Barnen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor. Personerna på bilderna har inget samband med missbruk eller Trygga Barnen.
© Copyright Trygga Barnen 2020