Om Trygga Barnen

Trygga Barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Vår vision är att alla barn får det stöd och den trygghet de har rätt till. Vi som jobbar i Trygga Barnens stödverksamhet har egna erfarenheter av att vara anhörig till någon med missbruk och psykisk ohälsa. Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse

Familjen Trygg

Trygga Barnen är en barnrättsorgansiation

  • Trygga Barnen är en barnrättsorganisation som utgår från FN:s barnkonvention.
  • Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse.
  • Trygga Barnen arbetar för barns rätt till stöd och trygghet utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.
  • Trygga Barnen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor.
  • Trygga Barnen genomför bakgrundskontroll på sina volontärer genom To Find Out för att säkra tryggt arbete med barn och unga.
  • Trygga Barnen verkar i sin samtid och utvecklas med den. Det betyder att de metoder och former som vi arbetar i ständigt förnyas för att ännu bättre uppnå vårt syfte.

Hur vi startade

Stiftelsen Trygga Barnen grundades av Olivia Trygg Larsen och hennes mamma Agneta Trygg, som i den sorg och saknad men också den stora frustration de kände när deras pappa/make gick bort till följd av sin alkoholism i maj 2010. När Olivia en dag ställde sig upp i sin klass och berättade att hon hade en pappa med alkoholproblem, fick hon genast respons. Många hörde av sig till henne och det visade sig att det var många fler än man kunnat tänka sig som bar på liknande erfarenheter.

Under 2010 påbörjades arbetet med att starta stiftelsen för att hjälpa andra barn och unga i samma situation som den Olivia levt i. Många vuxna, som till exempel nära anhöriga, vänner, arbetskamrater men även personal på förskolor och skolor vågar inte ”se” vad dessa barn och unga bär inom sig. Det är inte bara de vuxna som behöver stöd utan även våra barn och unga. Ett av Trygga Barnens delmål är att få bort skammen– vi måste våga prata om det svåra.

Vi på kontoret

Richard Nordström

Generalsekreterare
richard.nordstrom@tryggabarnen.org

Sandra Asplund

Ansvarig Ekonomi & Administration
ekonomi@tryggabarnen.org

Olivia Trygg Larsen

Grundare och senior advisor
olivia.trygg@tryggabarnen.org

Marielle Jarlinius

Projektledare Trygga Hjältar
marielle.jarlinius@tryggabarnen.org

Petra Wik

Volontärsamordnare & föreläsare
petra.wik@tryggabarnen.org

Jessica Bengtsson (föräldraledig)

Föreläsare och projektledare Trygg Upplysning
jessica.bengtsson@tryggabarnen.org

Styrelsen

Här finns vår Integritetspolicy.

klicka för att ladda ner filen

Här finns vår senaste Årsredovisning.

klicka för att ladda ner filen

Här finns vår Stadgar

klicka för att ladda ner filen

Här finns Uppförandekod

klicka för att ladda ner filen

Innehållsfriskrivning

Stiftelsen Trygga Barnen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor. Personerna på bilderna har inget samband med missbruk eller Trygga Barnen.
© Copyright Trygga Barnen 2020