Bli Trygg Hjälte

Vi söker dig som har ett stort hjärta och ett brinnande engagemang för barn och unga som lever i familjer med missbruk – och beroendeproblematik.

Våra volontärer är våra hjältar som verkar tillsammans för att barn och unga i hela landet ska få det stöd de har rätt till. Man kan engagera sig i vår stödverksamhet i Stockholm eller som lokal hjälte i sin kommun. Så var du än bor kan du engagera dig i Trygga Barnens verksamhet. Våra hjältar har egna erfarenheter av att vara anhörig till någon med missbruk- och beroendeproblematik och delar vår värdering om att alla barn, med rätt stöd och hjälp, kan utvecklas till trygga och välmående individer, oavsett uppväxtförhållanden.

Bli lokal hjälte

Har du egna erfarenheter av att vara anhörig till någon med beroendeproblematik? Vill du vara med oss och skapa förändring i din kommun, för att du som vi tycker att alla barn har rätt till en trygg uppväxt? Vill du tillhöra ett nätverk av eldsjälar som arbetar mot samma mål och är engagerade i samma frågor? Vill du lyfta och prata högt om problematiken med syfte att fler vuxna ska våga agera och att barn och unga ska få det stöd de behöver?

Vad innebär uppdraget som lokal hjälte?

 • Att vara en röst för barn och unga i din kommun
 • Att skapa trygghet och förmedla hopp till barn och unga
 • Att sprida information om problematiken i syfte att få fler barn att våga be om hjälp
 • Att ta reda på vilka stödverksamheter som finns i din kommun för att hjälpa barn och unga dit
 • Att skapa ett kontaktnät i din kommun
 • 2-4 timmar ideell arbetstid i veckan

Vad får du ut av uppdraget?

 • Du får göra skillnad och känna att du gör något viktigt.
 • Du får vara en del av ett rikstäckande nätverk där alla jobbar mot samma mål och vision.
 • Du får använda dina egna erfarenheter till att hjälpa någon annan.
 • Du får utbildning, fortbildning och kontinuerlig handledning av Trygga Barnen.
 • Du får möjlighet att minska känslan av ensamhet bland utsatta barn och unga, att inge hopp och vetskap om att det finns hjälp att få.

Just nu fungerar inte våra formulär. Är du intresserad av att bli lokal hjälte, maila till kontakt@tryggabarnen.org. 

Bli hjälte i Stockholm

Bor du i Stockholm och vill vara med och stötta barn på plats samt bidra till vår lokala stödverksamhet, för att du som vi tycker att alla barn har rätt till en trygg uppväxt? Vill du tillhöra ett nätverk av eldsjälar som arbetar mot samma mål och är engagerade i samma frågor?

Vad innebär uppdraget som Trygg Volontär?

 • Att skapa trygghet och förmedla hopp till barn och unga
 • Att finnas tillgänglig för barn och unga IRL
 • Att sprida information om problematiken i syfte att få fler barn att våga be om hjälp
 • Bidra till vår lokala stödverksamhet, t.ex Trygga Grupper, Trygg Hand, Trygga Häng, Trygga Lov eller Trygga Högtider
 • 2-4 timmar ideell arbetstid i veckan/ varannan vecka

Vad får du ut av uppdraget?

 • Du får göra skillnad och känna att du gör något viktigt!
 • Du får vara en del av ett rikstäckande nätverk där alla jobbar mot samma mål och vision!
 • Du får använda dina egna erfarenheter till att hjälpa någon annan!
 • Du får utbildning, fortbildning och kontinuerlig handledning av Trygga Barnen!
 • – Du får möjlighet att ge handfast stöd till barnen i deras vardag.

Just nu fungerar inte våra formulär. Är du intresserad av att bli hjälte i Stockholm, maila till kontakt@tryggabarnen.org. 

Innehållsfriskrivning

Stiftelsen Trygga Barnen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt de regler som gäller för stiftelser. Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor. Personerna på bilderna har inget samband med missbruk eller Trygga Barnen.
© Copyright Trygga Barnen 2020