Är du orolig för ett barn?

320 000* barn far illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion och alldeles för få blir sedda och hjälpta av andra vuxna i sin vardag. För att vuxnas drickande aldrig ska bli barns problem måste fler göra mer. Tillsammans kan vi göra skillnad i barns liv redan idag – bara genom att du som inte tidigare sett, ser. *Siffran är hämtad ur Rapport 185 från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, (Stockholm 2019).

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt.

Det här kan du göra

Om du vet eller misstänker att ett barn far illa

*Orosanmälan

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Besöksadress:

Rindögatan 15
115 36 Stockholm

Snapchat:

tryggabarnen

Instagram: